Deze aanbieding is helaas niet meer beschikbaar
Geplaatst op 29 mei 2020

Deze aanbieding is verlopen. Hier zijn wat interessante opties voor je:

Als je voor 1 augustus instapt in één van de ASN Duurzame Mixfondsen, krijg je € 20 cadeau.

Minimale inleg is €20, waarmee in één van de fondsen belegt dient te worden en waarbij de belegging minimaal 2 maanden dient te worden aangehouden.

Je geld beleggen bij ASN Bank doe je op een duurzame manier. Zo streef je naar optimaal rendement voor jezelf én voor de wereld. Bij ons beleg je in bedrijven, overheden en projecten die mens, dier en natuur respecteren.


Actievoorwaarden

Actie

• De actie loopt van maandag 25 mei 2020 tot en met vrijdag 31 juli 2020.
• Als tijdens deze actieperiode een rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening wordt geopend en in gebruik wordt genomen door te beleggen in een fonds, dan ontvangt de rekeninghouder van ASN Bank € 20 op de rekening. De rekeninghouder moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

• De rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening is geopend via asnbank.nl.
• De acceptatieprocedure van ASN Bank is goed doorlopen.
• De rekeninghouder heeft minimaal een bedrag van € 20 op de nieuwe rekening gestort en vervolgens belegd in een fonds voor 1 augustus 2020.
• De rekeninghouder houdt de minimale belegging van € 20 aan gedurende ten minste 2 maanden nadat het bedrag in een fonds is gestort.
• Het tijdstip waarop ASN Bank de € 20 uitkeert is 2 maanden nadat het minimale bedrag van € 20 is gestort en belegd. De datum waarop de € 20 wordt uitgekeerd is dus afhankelijk van de datum waarop het minimale bedrag van € 20 is gestort en belegd. Dit controleren we elke week. Als de rekeninghouder aan de voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij het bedrag uiterlijk 1 oktober 2020.
• Personen die al een rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening hebben, maar in de actieperiode deze rekening opzeggen en een nieuwe rekening ASN Doelbeleggen of ASN
Beleggingsrekening openen, komen niet in aanmerking voor deze actie.
• Personen die al een rekening ASN Doelbeleggen of ASN beleggingsrekening hebben, en in de actieperiode een nieuwe rekening ASN Doelbeleggen of ASN beleggingsrekening openen, komen niet in aanmerking voor deze actie.
• De actie geldt niet voor ASN Beleggingsrekening Zakelijk.
• Een rekeninghouder kan één keer aanspraak maken op deze actie.


Algemeen

• Door deel te nemen aan deze actie accepteer je deze actievoorwaarden.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerk - en/of computerstoringen of andersoortige storingen, waardoor je niet aan de actie kunt meedoen.
• Klachten over deze actie kun je indienen bij de ASN Klantenservice (bellen met 070 – 3569335) of met het klachtenformulier op asnbank.nl.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheid van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven waardoor je de rekening niet op tijd kunt openen om mee te doen aan de actie. Onder fouten en nalatigheid vallen onder meer vertraging, staking, beschadiging en verlies.

• ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
• De € 20 die door ASN Bank wordt gestort kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor contanten.

• Aanbieder van deze actie is ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.


Je persoonsgegevens

Als je klant bij ASN Bank wordt, vraagt ASN Bank om je persoonsgegevens. Deze gegevens kan ASN Bank gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.

Wil je meer weten over hoe ASN Bank omgaat met privacy? Kijk dan op asnbank.nl voor ons privacy en cookiereglement. ASN Bank houdt zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vind je op nvb.nl.
Community Updates
Beste reacties
156 Reacties
Plaats reactie