Deze aanbieding is helaas niet meer beschikbaar

Bosch gereedschap cashback tot €30 retour of gratis accu

Geplaatst op 21 sep 2020

Deze aanbieding is verlopen. Hier zijn wat interessante opties voor je:

Bosch cashback actie met kortingscode 'boschautumn2020'. Tot € 30,- cashback of accu cadeau na registratie op boschacties.nl/nl/code.html

Wanneer je tussen 7 september 2020 en 10 januari 2021 een voor deze actie geldig product aanschaft ontvang je tot € 30,- cashback of een accu cadeau van Bosch. Tot 17 januari 2021 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Bosch.

Wat heb je nodig?

 • Persoonsgegevens
 • Foto, scan of pdf van het aankoopbewijs

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?

1. Koop tussen 7 september 2020 en 10 januari 2021 één van de onderstaande Bosch
gereedschappen: bosch-diy.com/binaries/content/assets/bosch-diy/belgium/coupon-promotion/nl-bosch-couponactie.pdf

2. Ga naar de actiesite van Bosch en gebruik de actiecode: boschautumn2020.

3. Kies of je de cashback of de gratis accu wilt ontvangen.

4. Vul het aanmeldformulier voor 17 januari 2021 volledig in en upload een foto, scan
of pdf van het aankoopbewijs.

5. Na goedkeuring van Bosch ontvang je binnen 4 weken het cashback bedrag op jouw
rekening of de accessoire bij jou thuis.


Actie voorwaarden:
 • Deze actie is geldig van 7 september 2020 t/m 10 januari 2021.
 • Deze actie is geldig bij aankoop van een geselecteerd assortiment Bosch gereedschappen. Deze actie is niet geldig op aankopen gedaan op amazon.nl
 • De actie is uitsluitend geldig op in Nederland, België en Luxemburg aangeschafte gereedschappen.
 • Voor registratie van uw aangekochte actiemodel met typenummer verwijzen wij naar de actiesite boschacties.nl/www….be
 • Uitsluitend geregistreerde aankopen – middels ons online registratieformulier – vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs worden in behandeling genomen.
 • In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen de actieperiode nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.
 • Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum worden niet gehonoreerd.
 • Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
 • De deelnemer ontvangt het refund bedrag uiterlijk 4 weken nadat Bosch de onlineregistratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 • Het aanbod geldt voor maximaal 1 deelname per adres en IBAN.
 • Producten die in het kader van retournering bij internetaankopen zijn teruggestuurd of door de dealer uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft u uw aanvraag echter al ingediend, dan dient u het bedrag volledig en zonder aftrek aan Bosch terug te storten.
 • Bosch behoudt zich ten allen tijden het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
 • Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres: [email protected]promocontact.eu
 • Voor de uitvoering van deze actie maakt Bosch gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.
 • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Bosch Power Tools B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.
 • Indien u dit op prijs stelt, heeft u binnen de registratieprocedure de mogelijkheid aan te geven of u informatie en mededelingen van Bosch wilt ontvangen.
 • Bosch, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voorvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Bosch en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van de refund.
 • Bosch behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Bosch is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
 • Bosch is ten allen tijden gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
Community Updates

36 Reacties