Deze aanbieding is helaas niet meer beschikbaar
Gratis geld €20 of €100 bij beleggen ASN Bank
38° Verlopen

Gratis geld €20 of €100 bij beleggen ASN Bank

38° Verlopen
Gratis geld €20 of €100 bij beleggen ASN Bank
Geplaatst op 8e feb 2021

Deze aanbieding is verlopen. Hier zijn wat interessante opties voor je:

Beleggingsactie voor nieuwe ASN beleggingsrekeningen;
- €20 gratis bij €100 inleg
- €100 gratis bij €10.000 inleg

VOORWAARDEN:
Actie
• De actie loopt van maandag 1 februari 2021 tot en met vrijdag 30 april 2021.
• Als tijdens deze actieperiode een rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekeningwordt geopend en in gebruik wordt genomen door te beleggen in een fonds, dan ontvangt derekeninghouder van ASN Bank € 20 of € 100 op de rekening.
De rekeninghouder moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen om € 20 teontvangen:
• De rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening is geopend via asnbank.nl.
• De acceptatieprocedure van ASN Bank is goed doorlopen.
 De rekeninghouder heeft minimaal € 100 op de nieuwe rekening gestort (in één keerof in delen) en vervolgens belegd in een of meerdere fondsen voor 1 juni 2021.
 De rekeninghouder houdt de ter waarde van minimaal € 100 aan tot ten minste 1september 2021.


De rekeninghouder moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen om € 100 teontvangen:
• De rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening is geopend via asnbank.nl.
• De acceptatieprocedure van ASN Bank is goed doorlopen.
 De rekeninghouder heeft minimaal € 10.000 op de nieuwe rekening gestort (in éénkeer of in delen) en vervolgens belegd in een of meerdere fondsen voor 1 juni 2021.
 De rekeninghouder houdt de belegging ter waarde van minimaal € 10.000 aan tot tenminste 1 september 2021.

Als de rekeninghouder aan de voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij het bedrag van € 20of € 100 na 1 september 2021 maar niet later dan 1 oktober 2021..
• Personen die al een rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening hebben, maar inde actieperiode deze rekening opzeggen en een nieuwe rekening ASN Doelbeleggen of ASNBeleggingsrekening openen, komen niet in aanmerking voor deze actie.
• Personen die al een rekening ASN Doelbeleggen of ASN beleggingsrekening hebben, en inde actieperiode een nieuwe rekening ASN Doelbeleggen of ASN beleggingsrekening openen,komen niet in aanmerking voor deze actie.
• De actie geldt niet voor ASN Beleggingsrekening Zakelijk.
• Een rekeninghouder die voldoet aan de voorwaarden kan niet vaker dan één keer aanspraakmaken op deze actie.

Algemeen
• Door deel te nemen aan deze actie accepteer je deze actievoorwaarden.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerk - en/of computerstoringen of andersoortigestoringen, waardoor je niet aan de actie kunt meedoen.
• Klachten over deze actie kun je indienen bij de ASN Klantenservice (bellen met 070 – 3569335) of met het klachtenformulier op asnbank.nl.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten of nalatigheid van derdenzoals bijvoorbeeld PostNL of andere post- of koeriersbedrijven waardoor je niet aan devoorwaarden kan voldoen om mee te doen aan deactie. Onder fouten en nalatigheid vallen onder meer vertraging, staking, beschadiging enverlies.
• ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden)zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgevingachteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
• De € 20 of € 100 die door ASN Bank wordt gestort, kan niet worden geruild en is nietinwisselbaar voor contanten.
• Aanbieder van deze actie is ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V. DeVolksbank N.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van KoophandelMidden-Nederland onder nummer 16062338.
Community Updates
10 Reacties
Plaats reactie