Gratis Mona caramel zeezout vla @eurosparen.nl
138°Verlopen

Gratis Mona caramel zeezout vla @eurosparen.nl

15
mrt 23e 2017
Via bovenstaande link krijg je als het goed is je geld terug voor mona caramel zeezout vla.
Deze actie is enkel voor bestaande klanten die gebruik maken van campina eurosparen.


Community Updates

Groepen

15 Reacties
Helaas staat deze er niet tussen bij mijn
Bij mij ook niet. Persoonlijke actie blijkbaar
Hier ook niet helaas
Werkt voor mij wel. Geen mail oid gehad.
Ik ben wel ingelogd..
Je kunt deze dus gratis krijgen denk ik, als je minimaal één campina product met code koopt en die invoert. Wellicht verschijnt het product dan wel in je account. Misschien staat er op dit product ook wel een code, dan heb je er twee voor de prijs van één. Pak vla kan natuurlijk ook gewoon en is wellicht goedkoper.
Dealtjes_Jagermrt 23e 2017

Reactie verwijderd


Dat is enkel de melding dat je ook kan sparen met Mona caramel zeezout, maar niet dat je deze gratis kan krijgen door middel van een cashback.
Milomrt 23e 2017

Dat is enkel de melding dat je ook kan sparen met Mona caramel zeezout, …Dat is enkel de melding dat je ook kan sparen met Mona caramel zeezout, maar niet dat je deze gratis kan krijgen door middel van een cashback.


De pepperitus is weer toegeslagen bij @FBoening , post wel vaker iets zonder te checken. Al kan ik de inzet wel waarderen natuurlijk.
Aangepast door: "NeoMe" mrt 23e 2017
Staat er bij mij ook nog niet tussen. Hoe komt jij aan de banner van probeer gratis?
Actievoorwaarden Mona Intense Vla Kamarel Zeezout winactie

Artikel 1 Algemeen


1. Deze Mona winactie Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Mona Intense Vla Karamel Zeezout winactie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna:"FrieslandCampina") organiseert van 21 februari tot en met 7 maart 23:59 uur 2017 (hierna: de “Actieperiode”).

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de consumentenservice van FrieslandCampina (0800 – 0765).


Artikel 2 Speelwijze


De Actie werkt als volgt:

Koop een Mona Intense Vla Karamel Zeezout verpakking met een Eurosparen code* 

• Ga naar de winactie op de webpagina eurosparen.mona.nl/winactiemonakaramelzeezout 

• Vul 1 Mona Intense Vla Karamel Zeezout Eurosparen code in op de website: eurosparen.mona.nl/. Per code is er 1 winkans. 

Om deel te nemen is een Eurosparen account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op eurosparen.mona.nl/kla…ren 

• Deelname is onbeperkt met Mona Intense Vla Karamel Zeezout Eurosparen codes, met een maximum van 10 codes per dag.

• Uit alle ingevulde Mona Intense Vla Karamel Zeezout Eurosparen codes op de actiepagina worden aan het einde van de actieperiode de winnaars geselecteerd. Aan het einde van de actieperiode zal er met de winnaars via de e-mail contact worden opgenomen. 

• Er zullen in totaal 14 winnaars worden getrokken. Elke prijswinnaar  ontvangt 4 toegangskaarten die toegang bieden voor een vooraf geselecteerd park. 

• Naast het meedoen aan de winactie zal je Eurosparen saldo ook automatisch worden opgehoogd.


* = De deelnemende actieverpakkingen zijn: Alle Mona Intense Vla Karamel Zeezout verpakkingen met een Eurosparen code


Artikel 3 Prijzen/actieproducten


1. Het prijzenpakket bestaat uit 4 toegangskaarten die voor 30 december 2017 verzilverd moeten worden. Er kan niet worden gekozen uit verschillend attractieparken. Deze worden vooraf geselecteerd. De kaarten worden per post verstuurd. 

2. Onder alle ingevoerde Mona Eurosparencodes die in het juiste veld zijn ingevoerd worden de winnaars getrokken. 

3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van een loting.

4. FrieslandCampina zal aan het einde van de actieperiode de 14 prijswinnaars aanwijzen die de 4 toegangskaarten winnen. De winnaars worden in week 11 bekend gemaakt. FrieslandCampina zal deze prijswinnaars per mail op de hoogte stellen.

5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.

6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.


Artikel 4 Deelname


1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. 

2. Om deel te nemen is een Eurosparen account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op eurosparen.mona.nl/kla…ren

3. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.

4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.

5. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

6. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.


Artikel 5 Gebruik gegevens


1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.


Artikel 6 Aansprakelijkheid


1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.


Artikel 7 Slotbepalingen


Mona is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

 

Artikel 8 Diversen


1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.  

2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.

3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.
Ik kreeg deze aanbieding voor gratis proberen ook maar er stond bij persoonlijk
...winkans... hmmm mij teveel moeite
Geen mail gehad.
Milomrt 23e 2017

Dat is enkel de melding dat je ook kan sparen met Mona caramel zeezout, …Dat is enkel de melding dat je ook kan sparen met Mona caramel zeezout, maar niet dat je deze gratis kan krijgen door middel van een cashback.


Ah ok, verkeerd begrepen inderdaad!
Haha net gekocht ook voortaan maar even checken.... Ik krijg hem ook niet gratis
Kan hem hier wel gratis krijgen, maar heb deze variant nog nergens gevonden.
Plaats reactie
Avatar
@
    Tekst