Gratis opleidingsaanbod bij Savantis voor (werkloze) Schilders
172°

Gratis opleidingsaanbod bij Savantis voor (werkloze) Schilders

1
172°
Gratis opleidingsaanbod bij Savantis voor (werkloze) Schilders
Geldig tot 31/03/2021Beschikbaar in: Zuid-HollandGeplaatst op 15e jan 2021
Vakonderwijscentrum Savantis heeft haar aanbod van adviesgesprekken en trainingen voor schilders op een overzichtelijke webpagina bij elkaar gezet. Het gaat om begeleidingsgesprekken en trainingen die schilders dankzij de subsidie uit de stichting Mijn Carrière gratis kunnen volgen.

De gelden die Mijn Carrière ter beschikking heeft zijn afkomstig uit het zogenaamde O&O-fonds, waarvoor uit de lonen van schilders gespaard werd. Dat fonds is een tijd geleden opgeheven, via Mijn Carrière proberen werkgevers en werknemers het geld ten goede te laten komen aan de schilderssector.

Schilders die zich willen oriënteren op een andere stap in hun loopbaan of die een training willen volgen om zich verder te ontwikkelen kunnen van de subsidie gebruik maken. Ook bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de scholing van hun medewerkers. De voorwaarden voor verstrekking van de subsidie werden onlangs verruimd. Ze zijn alleen van toepassing op werknemers die onder de schilder-cao vallen, zzp’ers kunnen er geen aanspraak op maken.

Savantis een kennisinstituut dat voor verschillende branches trainingen, lesmethodes en examens verzorgt, heeft nu een aparte pagina voor geïnteresseerden gemaakt. Daarop wordt uitgelegd wie er in aanmerking komt voor de subsidie en hoe je die kunt aanvragen. Ook verwijst de pagina naar het grote aanbod van trainingen die Savantis aan schilders kan aanbieden en die allemaal subsidiabel en dus ‘gratis’ zijn voor de deelnemer. Volgens de pagina zijn alle cursussen volledig coronaproef te volgen.

De voorwaarden
De gesubsidieerde trainingen kunnen alleen gevolgd worden als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.
Medewerkers dienen een vast of tijdelijk contract te hebben bij een bedrijf in deze branche.
Ook werklozen uit deze branche die niet langer dan zes maanden werkloos zijn, komen in aanmerking voor gratis scholing.
Daarnaast dienen deelnemers pensioen op te bouwen bij BPF Schilders, zijn zij geen zzp’er of uitzendkracht, bbl-student of stagiair en volgen zij geen re-integratietraject via het UWV.
Community Updates
Beste reacties
1 Reactie
Plaats reactie