Deze aanbieding is helaas verlopen op 15 september 2022.
843° Verlopen
38
Geplaatst 15 augustus 2022

Tikkie actie - Gratis Pepsi MAX Cola Fles 1 ltr.

GRATIS€1,39
Avatar
Gedeeld door peet-je
Lid sinds 2021
21
591

Over deze aanbieding

Deze aanbieding is verlopen. Hier zijn wat interessante opties voor je:

UPDATE: actie is heden actief (+ verkorte voorwaarden)
# !remindyou

============================================


Proost! Gratis fles Pepsi MAX bij Tikkie voor de liefhebber


Deelnemende supermarkten: alle Nederlandse verkooppunten waar Pepsi MAX wordt verkocht.
(Alleen fysieke winkelaankoop, online aankoop is uitgesloten van deelname.)

Cashback bedrag: Het volledige aankoopbedrag, de consumenten adviesprijs is € 1,49.


Actie in de Tikkie-app.
Bon in de app fotograferen, waarna het bedrag direct op je rekening wordt gestort.
(Foto van de aankoop evt. in 2 delen uploaden als de app niet meewerkt.)


Actie looptijd: 12-09-2022 t/m 09-10-2022, maar let op, bij maximum aantal deelnemers wordt de actie eerder gesloten.UPDATE: AANGEPASTE VOORWAARDEN
(Stuk duidelijker )

============================================

ALGEMEEN

1.1 - Toepasselijkheid

1.1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de acties

“Pepsi MAX blik 25cl of 33cl cashback actie” – maximaal 1 deelname per persoon. – Looptijd: 08-08-2022 t/m 18-09-2022
“Pepsi MAX fles 1L cashback actie” – maximaal 1 deelname per persoon. – Looptijd: 12-09-2022 t/m 09-10-2022
(hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Vrumona (Vrumonaweg 2, 3981 HT, Bunnik) (hierna: de Organisator).

1.1.2

Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Acties staan vermeld op de website pepsi.nl/tikkie (hierna verder te noemen “Site”).

1.1.3.

De Actie is ter promotie van het product Pepsi MAX 25cl blik óf Pepsi MAX 33cl blik en/óf Pepsi MAX 1L fles* (hierna verder te noemen het “Product”) door middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de Actie.

1.1.4

Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

1.1.5. Er zijn twee actieperiodes:

“Pepsi MAX blik cashback actie” – maximaal 1 deelname per persoon. Looptijd: 08-08-2022 t/m 18-09-2022

“Pepsi MAX fles cashback actie” – maximaal 1 deelname per persoon. Looptijd 12-09-2022 t/m 09-10-2022


Enz. enz., verder na te lezen op de Pepsi site

============================================
Momenteel is er een Pepsi Max Cola actie bij Tikkie voor een gratis 25cl. of 33cl. blik.
Echter Er kan m.i.v. 12 september ook een Pepsi Max Cola literfles worden verkregen.

Mocht je nog geen gebruik hebben gemaakt van de actie, is het misschien een overweging om hier op te wachten.
Je kunt mss. maar aan één van deze acties meedoen!


Verkrijgbaar bij nagenoeg alle supermarkten.
Gemelde prijs is bij de Jumbo.Onderstaand de oude actievoorwaarden van de Tikkie site:

ACTIEVOORWAARDEN PEPSI MAX BLIK / PEPSI MAX FLES CASHBACK ACTIE

Looptijd: 08-08-2022 t/m 09-10-2022

 • Deelnemende supermarkt: alle Nederlandse verkooppunten waar Pepsi MAX wordt verkocht.
 • Cashback bedrag: Het volledige aankoopbedrag. *De retailer is te allen tijde vrij om haar eigen prijzen te bepalen.

1. ALGEMEEN

1.1 - Toepasselijkheid

1.1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de acties

 • "Pepsi MAX blik 25cl of 33cl cashback actie" - looptijd: 08-08-2022 t/m 18-09-2023
 • “Pepsi MAX fles 1L cashback actie” – looptijd: 12-09-2022 t/m 09-10-2022

(hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Vrumona (Vrumonaweg 2, 3981 HT, Bunnik) (hierna: de Organisator).

1.1.2

Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Acties staan vermeld op de website pepsi.nl/tikkie (hierna verder te noemen “Site”).

1.1.3

De Actie is ter promotie van het product Pepsi MAX 25cl blik en Pepsi MAX 33cl blik óf Pepsi MAX 1L fles* (hierna verder te noemen het “Product”) door middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de Actie.

1.1.4

Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

1.1.5 Er zijn twee actieperiodes:

“Pepsi MAX blik cashback actie” – looptijd: 08-08-2022 t/m 18-09-2022

“Pepsi MAX fles cashback actie” – looptijd 12-09-2022 t/m 09-10-2022


2. DE ACTIE

2.1 - Specificatie actie

2.1.1

De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Site.

2.1.2

De Actie is van toepassing op Deelnemers die gedurende de Actieperiode een Product hebben aangeschaft bij de verkopende supermarkten, zoals Albert Heijn, Jumbo, Plus, COOP of een van de andere verkooppunten in Nederland (“Deelnemende Supermarkten)”. De Actie is enkel geldig bij aankopen gedaan in een fysieke winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname.

2.1.3

Indien een Deelnemer een Product aankoopt bij één van de Deelnemende Supermarkten en zijn/haar aankoopbewijs fotografeert in de Actie omgeving in de Tikkie app, ontvangt de Deelnemer het volledige aankoopbedrag retour, mits het maximaal aantal Deelnemers nog niet is bereikt. Eventuele promoties van een deelnemende supermarkt, die reeds ontvangen zijn door de Deelnemer, worden niet vergoed.

2.1.4

Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten.

2.1.5

Voor een geldige deelname dient vanuit de Tikkie-app deelgenomen te worden aan de Actie door de Actie te selecteren binnen het Tikkie Acties menu in de Tikkie-app. Hier dient de Deelnemer de kassabon voor aankoop van dit Product gedurende de actieperiode te scannen, waarna de Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.

2.1.6

Digitale kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen zijn uitgesloten van de Actie.

2.1.7

Na verificatie van de kassabon ontvangt de Deelnemer het volledige aankoopbedrag retour.

2.2 – Deelname

2.2.1

Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.

2.2.2

Iedere Deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie slechts éénmaal deelnemen aan deze Actie.

2.2.3

Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

2.2.4

Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.

2.3 - Bescherming persoonsgegevens

2.3.1

In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. De Organisator verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van de Actie.

2.3.2

De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

2.3.3

Organisator deelt aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door ABN AMRO als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van ABN AMRO. De Deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van het terugstorten van het aankoopbedrag van het Product.

2.3.4

Organisator informeert Deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot ABN AMRO, aan het adres dat in de privacyverklaring van de Tikkie app staat vermeld.3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 - Aansprakelijkheid Organisator

3.1.1

Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

3.1.3

ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform TIKKIE. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door haar te verstrekken cashback. De Organisator geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 - Aansprakelijkheid derden

3.2.1

Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van de Organisator cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van de cashback actie.4. SLOTBEPALINGEN

4.1 -Voorbehoud

4.1.1

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de Site aan te brengen of de toegang tot de Site te beperken en/of te beëindigen;

c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 - Vragen en klachten

4.2.1

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de Deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie via whatsapp op telefoonnummer: 06 13 76 85 28.

4.2.2

De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of opmerkingen over de cashback. Alle communicatie over klachten verloopt direct via de consumentenservice van Tikkie.
Tikkie Meer details bij Tikkie
Community Updates
Nieuwe reactie

38 Reacties

gesorteerd op
Avatar
 1. Avatar
  Auteur
  Vrumona heeft de site/actievoorwaarden gewijzigd. Nu staat duidelijk vermeld dat er 2 acties zijn èn dus beide actieproducten (i.p.v. 1 v.d. 2 - let wel op de juiste periode) gratis zijn te verkrijgen via Tikkie
  Avatar
  Auteur

  Antwoord op

  Da's mooi, ik stuur binnenkort een paar DM-tjes naar je (aangepast)
 2. Avatar
  Ik wil niet vervelend of zuur overkomen, maar een aanbieding voor een gratis Pepsi 1L fles ongeveer 1 maand van te voren posten vind ik persoonlijk wat overdreven (te ver in de toekomst). Overigens wel een +je voor het delen. (aangepast)
  Avatar
  Auteur
  Als je nu een blikje koopt ben je af....
  Kan je kiezen toch?
 3. Avatar
  Zou iemand kunnen uitleggen waar je de bon dan moet fotograferen?
  Ik heb nog niet eerder met Tikkie aan dit soort acties meegedaan en kan niet zien hoe je dit doet
  Avatar
  Auteur
  Zie eerst de link bovenin, download de app
  Ga dan naar "overzicht"
  Klik op "Probeer gratis" (in dit geval) bij de actie van Pepsi (vervolgens later evt. meer naar je keuze op dezelfde manier)
  Klik op "Akkoord"
  Klik op "Sla deze actie op"

  Daarna staat de actie bij "Deals" en
  -Als je een blikje wilt claimen dan het bonnetje in die actie fotograferen, daarna wordt het bedrag direct bijgeschreven op je rekening
  -Wil je de fles claimen dan moet je een aankoop doen vanaf 12 sept. en dan het bonnetje in de actie fotograferen, daarna wordt er een hoger bedrag direct bijgeschreven op je rekening. (aangepast)
 4. Avatar
  Geeft de bon van de AH zelfscan nog steeds problemen bij het claimen van de cb?
  Avatar
  Bij mij wel vandaag.
 5. Avatar
  Van mijn part zou je ook mogen linken naar de algemene voorwaarden in plaats van ze hier helemaal te delen. Mocht er een link beschikbaar zijn dan hé.

  Ik heb het blikje Pepsi al gehaald dus ik zal niet meer mee mogen doen. Plusje (aangepast)
  Avatar
  Auteur
  Ah, een pepperaar die de advertentie ook echt leest...
 6. Avatar
  Heeft iemand een foto van de bon ?
  Avatar
  Auteur
  Die vd 12 sept. is dan wel een dingetje vandaag...
 7. Avatar
  blikje verloopt na 11 september, fles begint 12 september. dus lijkt me dat je ze beide kan doen! 🤞🏻
  12518193301660659422.jpg (aangepast)
  Avatar
  Auteur
  Nou, prima als het lukt, "probleem" dat ik dat betwijfel, neemt niet weg dat ik het niemand gun als er wel 2x Pepsi wordt weggegeven
  Ze kunnen het best lijen, maar ik reken er niet op... (aangepast)
 8. Avatar
  Dit stond gwn in de voorwaarden van het blikje?
  Avatar
  Auteur

  Antwoord op

  Hebben we het dan nog wel ff over
  Wijzig jij je naam dan in BobBlikkieOp...
 9. Avatar
  !remindme plz
 10. Avatar
  Zijn het niet twee verschillende acties, beide acties worden in de voorwaarden genoemd.

  //Quote//
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de acties

  “Pepsi MAX blik 25cl of 33cl cashback actie” – looptijd: 08-08-2022 t/m 18-09-2022
  “Pepsi MAX fles 1L cashback actie” – looptijd: 12-09-2022 t/m 09-10-2022
  //Quote//
  Avatar
  1 maal een blikje en 1 maal een fles.. zo kan je het ook lezen. Er wordt eerst verwezen naar ACTIES, hierna de noemen de actie.

  Ik wacht het rustig af of de fles actie in de tikkie app verschijnt..
 11. Avatar
  Nu geldig!
 12. Avatar
  Wat een zuurte hiero refererend naar degene hierboven (aangepast)
  Avatar
  Auteur

  Antwoord op

  Gooi dat plakje augurk dan ook van je cheeseburger...
 13. Avatar
  Ik heb twee rekeningen op dezelfde naam, kun je dan twee keer deelnemen?
  Avatar
  Auteur
  I don't know. Try and find out...
  Lijkt me niet, maar leef je uit
 14. Avatar
  Vraag me echt af of het echt of/of is of dat je gewoon kan deelnemen aan beide
  Avatar
  Auteur
  Tja, dat zal iemand misschien wel testen... @BobKoffieOp
  Zeer benieuwd

  Appie was zo vriendelijk om een blikkie te doneren, ik wacht braaf op de fles (aangepast)
 15. Avatar
  Vergeet dat ik die blikje nog moet halen...
  Net bij AH alleen zak chips gehaald voor scoupy
 16. Avatar
  !remindme
Avatar