Deze kortingscode is helaas niet meer beschikbaar
20% korting op een fles naar keuze @Gall&Gall
647° Verlopen

20% korting op een fles naar keuze @Gall&Gall

GratisGratis
59
Geplaatst op 12e dec 2020

Deze aanbieding is verlopen. Hier zijn wat interessante opties voor je:

Bij het folder pakket van Spotta (Spotta is het bedrijf welke folderpakketten levert in folie, was voorheen onderdeel van PostNL - dank aan @Beloved) zit deze week een Altijd Prijs! kaartje (je kan ook de kortingscode gebruiken - dank aan @_LF), hiermee maak je kans op:
  • 250 Cadeaukaarten van Gall & Gall t.w.v. € 25,-.
  • 5.000 Cadeaukaarten van Gall & Gall t.w.v. € 5,-.
  • 125 keer een gratis glazenset van Schott Zwiesel bestaande uit 2 glazen met de keuze uit; Whiskyglazen, Champagneglazen, rode wijnglazen, witte wijnglazen, of set copa glazen (beschikbaarheid verschilt per winkel)

In de meeste gevallen heb je niet één van deze prijzen maar krijg je wel 20% korting op een fles naar keuze.
De site om de code uit het folder pakket te activeren: gall.nl/win

177026.jpgLet op: deze kortingscode moet je niet invoeren bij de site, maar bij het bestellen toevoegen aan je winkelmand. Deze is dus al geactiveerd.

De site om deze kortingscode in te vullen:
gall.nl/
Hier een kortingscode voor bij de feestdagen (Dank aan @_LF) : ULA929DDe kortingscode zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet geldig in Gall & Gall gemak winkels (zie actiewoorwaarden hieronder).Algemene Actievoorwaarden

Officieel reglement van de Altijd Prijs! actie van Gall & Gall (hierna te noemen “de actie”)

1. De actie wordt georganiseerd door Gall & Gall B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Provincialeweg 11 te Zaandam (hierna te noemen “Gall & Gall”).

2. De actie is toegankelijk voor elk persoon van 18 jaar of ouder die in Nederland woont, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Gall & Gall, diens reclamebureau en overige partijen die in organisatorische zin bij de actie betrokken zijn, alsmede hun families.

3. De actie loopt alleen in Nederland.

Werking actie

4. De actie begint op 11-12-2020 en eindigt op 17-01-2021 (hierna te noemen “de actieperiode”).

5. In week 50 zit er een Altijd Prijs! kaart ingestoken in het folderpakket van Spotta. Om deel te nemen aan de actie dienen deelnemers gedurende de actieperiode via gall.nl/win hun e-mailadres op te geven, de code in te voeren en akkoord te gaan met de algemene actievoorwaarden.

Hierna ontvangt de deelnemer een email met een link om zijn deelname te bevestigen. De link leidt terug naar de website waar de deelnemer zich nader dient te registreren (voornaam, achternaam en optioneel geboortedatum en/of geslacht). Daar kan de deelnemer tevens -optioneel- aangeven of hij nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Gall & Gall (hierna: “de nieuwsbrief”) wil ontvangen. Na voltooiing van de aanmelding maakt de deelnemer kans op een prijs.

De prijzen die gedurende de actie zullen worden weggegeven zijn o.a.:

  • 250 Cadeaukaarten van Gall & Gall t.w.v. € 25,-.
  • 5.000 Cadeaukaarten van Gall & Gall t.w.v. € 5,-.
  • 125 keer een gratis glazenset van Schott Zwiesel bestaande uit 2 glazen met de keuze uit; Whiskyglazen, Champagneglazen, rode wijnglazen, witte wijnglazen, of set copa glazen (beschikbaarheid verschilt per winkel)

Per kaart kan één prijs worden gewonnen. Indien de deelnemer niet een van de bovengenoemde prijzen heeft gewonnen, ontvangt de deelnemer in elk geval een kortingscoupon die recht geeft op 20% korting*. *Actievoorwaarden: Deze coupon geeft 20% korting op maximaal één fles naar keuze. Geldig t/m 31 januari 2021 in de deelnemende winkels en op gall.nl via de online code. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet geldig in Gall & Gall gemak winkels. De coupon is eenmalig te gebruiken, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten.

6. De deelnemer kan slechts deelnemen aan de actie door akkoord te gaan met de actievoorwaarden. Deze kunnen opgevraagd worden op gall.nl/win.

Persoonsgegevens worden na afloop van de actie en het bekendmaken van de prijswinnaars vernietigd, behoudens de persoonsgegevens die door Gall & Gall worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor de nieuwsbrief door de deelnemer.

Gall & Gall zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacyregels van Gall & Gall, welke te vinden zijn op gall.nl/privacy. De persoonsgegevens van prijswinnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen noodzakelijk is of – indien de deelnemer zich daarvoor heeft aangemeld - benodigd is voor het versturen van de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens

7. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is Gall & Gall, met zetel te Provincialeweg 11 te Zaandam.

De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de actie zijn de voor- en achternaam, e-mailadres en optioneel geboortedatum en/of geslacht van de Deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Basebuilder B.V. ten behoeve van Gall & Gall wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Basebuilder B.V. worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd binnen de grenzen van de EU. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de actie te waarborgen en de prijswinnaars tijdig op de hoogte te brengen.

Indien deelnemers zich hebben aangemeld voor nieuwsbrief van Gall & Gall, zullen persoonsgegevens tevens worden geregistreerd en opgeslagen in de daarvoor bestemde database onder het beheer van Gall & Gall.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om nieuwsbrief te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht.

Persoonsgegevens die in het kader van de actie zijn verzameld worden tot uiterlijk 3 maanden na afloop van de actie bewaard, waarna deze worden verwijderd. Indien deelnemers zich tevens hebben aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrief van Gall & Gall, zullen de persoonsgegevens door Gall & Gall bewaard worden zolang de deelnemers aangemeld blijven, tot uiterlijk één jaar nadat deelnemers zich hebben afgemeld.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en correctie of verwijdering van zijn/haar gegevens. Deelnemers hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan [email protected]gall.nl.

Indien de Deelnemer een verzoek tot verwijdering van zijn persoonsgegevens indient, kan dit leiden tot uitsluiting van deelname aan de actie.

Toekennen prijzen

8. De aanwijzing van prijswinnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Deelnemers worden na de voltooiing van de aanmelding voor deelname onmiddellijk geïnformeerd of zij een prijs hebben gewonnen.

Winnaars van een cadeaukaart zullen deze binnen twee weken na het winnen van de prijs op het opgegeven e-mail adres toegestuurd krijgen.

Winnaars van een glazenset ontvangen een voucher met barcode, waarna deze verzilverd kan worden in de winkel van Gall & Gall.

9. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de prijswinnaars. Prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.

10. Gebruik van de prijs geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

11. Kansspelbelasting over de prijzen zal worden afgedragen door Gall & Gall.

Overig

12. Gall & Gall kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Gall & Gall.

13. Gall & Gall behoudt zich het recht voor om deelnames die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

14. Gall & Gall behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

15. Deelname aan deze actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Gall & Gall in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.


16. Behoudens het bepaalde in artikel 9, zal er geen enkel (telefonisch) contact noch enige briefwisseling over de actie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Gall & Gall.

17. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt:

Per post:
Gall & Gall
Afdeling klantenservice
Antwoordnummer 815
1500 VB Zaandam

Per email:
[email protected]gall.nl

waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Gall & Gall.

20. Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.

Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.
Community Updates
Beste reacties
59 Reacties
Plaats reactie